XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN NHANH NGÔ CHỨA GEN Cry1Ab DỰA TRÊN KỸ THUẬT LAMP

08/07/2020 | Tập 20 - Số 1

Tác giả: Hồ Viết Thế, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị An, Ngô Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Hương, Lê Ngọc Giàu 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
4_37-45.pdf 426 KB 49