XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ BẰNG PHẦN MỀM WASTE (COMPUTER TOOL FOR SOLID WASTE MANAGEMENT), BƯỚC ĐẦU TIN HỌC HÓA ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

13/12/2017 | Số 5

Tác giả: Bùi Tá Long, Trương Thị Diệu Hiền, Trần Đức Thảo

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
so-5-5-16.pdf 857 KB 27