XÂY DỰNG BẢNG CỠ SỐ ÁO POLO SHIRT CHO NỮ SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG HUFI NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Trần Thị Anh Đào, Nguyễn Hoàng Dâng 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
10_96-106.pdf 543 KB 2