XÁC ĐỊNH NHANH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TRONG CÁ BẰNG ĐO QUANG PHỔ NIR KẾT HỢP PHÂN TÍCH HỒI QUY PLS

09/09/2022 | Tập 22 - Số 3

Tác giả: Phạm Ngọc Hưng, Lê Tuấn Phúc, Trần Thị Thanh Hoa, Cung Thị Tố Quỳnh, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Dũng, Đặng Minh Nhật, Lê Thành Nhân, Hoàng Quốc Tuấn

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
5_202202CNHH14_R2_pham%20ngoc%20Hung_46-56.pdf 13