ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN MẶT MỤC TIÊU TRONG EXCEL ĐỂ TỐI ƯU HÓA SỬ DỤNG PHỤ GIA TRONG CẢI THIỆN CƠ LÝ CỦA GIÒ LỤA

14/12/2017 | Số 4

Tác giả: Trương Bách Chiến, Nguyễn Thị Hồng Minh

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
so-4-21-29.pdf 520 KB 36