ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI ĐỂ XỬ LÝ DINH DƯỠNG TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

23/03/2020 | Tập 19 - Số 2

Tác giả: Võ Đình Long, Nguyễn Công Cẩn, Trần Xuân Minh, Kim Thành Tiếng, Mai Tuấn Anh

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
7_2019010025_nuoc%20thai_9p-58-66.pdf 34