TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH CHITINASE THU NHẬN TỪ NẤM MỐC

23/03/2020 | Tập 19 - Số 2

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu,  Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
5_2019010023R2_nam%20moc_12p-38-49.pdf 42