TỐI ƯU ĐIỀU ĐỘ TÀU CONTAINER VỚI RÀNG BUỘC CẦU CẢNG LIÊN TỤC TẠI CẦU CẢNG BẰNG GIẢI THUẬT SIMULATED ANNEALING LAI

28/01/2021 | Tập 20 - Số 4

Tác giả: Hoàng Trọng Trần Huy, Nguyễn Lê Nam, Nguyễn Vũ Anh Duy 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
11_110-115.pdf 378 KB 7