THIẾT KẾ CÁC KÍCH THƯỚC CỦA RÔ-BỐT DELTA DỰA TRÊN KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Lê Thể Truyền, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Tấn Ken, Mai Văn Nam

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
13_124-135.pdf 14 MB 2