TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

13/12/2017 | Số 5

Tác giả: Trương Văn Khánh, Huỳnh Văn Hiệp

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
so-5-75-85.pdf 470 KB 16