STUDY OF ADVENTITIOUS ROOT FORMATION DERIVED FROM NODE OF Morinda officinalis How. CULTURED IN VITRO

23/09/2020 | Tập 20 - Số 2

Tác giả: Trinh Thi Huong, Ngo Thi Kim Mong, Le Thanh Loc, Nguyen Thi Quy Co, Tran Trong Tuan

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
8_72-79_ok.pdf 519 KB 14