NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY IN 3D CHOCOLATE

29/04/2021 | Tập 21 - Số 1

Tác giả: Nguyễn Trần Phong, Võ Phúc Việt, Lê Duy Trọng, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Thọ

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
8_12p-86-97_final.pdf 711 KB 18