NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLYQUATERNIUM-68 GIÚP TĂNG CƯỜNG TÍNH NĂNG CHỐNG NHIỆT CHO SẢN PHẨM GIỮ NẾP TRONG UỐN ÉP GIẢ

05/06/2018 | Tập 14 - Số 01

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Anh, Vũ Nhật Tuyền, Võ Anh Kiệt

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
7_50-57.pdf 2 MB 22