NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHẤT KHÍ CỦA BOROPHENE PHA TẠP NGUYÊN TỬ KIM LOẠI: TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG BẰNG DFT

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Phạm Minh Nguyệt

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
12_117-123.pdf 381 KB 0