NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP (LD50) CỦA CHẾ PHẨM VI NHŨ TƯƠNG CND TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus var. albino)

08/07/2020 | Tập 20 - Số 1

Tác giả: Lê Phúc Chiến, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Nguyên Bảo, Trần Phi Hoàng, Hồ Thái Như Quỳnh, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
7_68-75.pdf 365 KB 22