NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ VÙNG ITS TRONG ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN MỘT SỐ LOÀI LAN THUỘC CHI HOÀNG THẢO (DENDROBIUM)

30/12/2021 | Tập 21 - Số 4

Tác giả: Huỳnh Thị Trúc Phương, Hồ Viết Thế 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
3_2021010001R1_31-38.pdf 385 KB 14