NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT CÁC DƯỠNG CHẤT TỪ RONG MƠ (SARGASSUM SP.) ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG LÀM PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ.

04/03/2019 | Tập 17 - số 01

Tác giả:Trần Nguyễn An Sa, Trương Bách Chiến, Đỗ Bích Thủy, Phùng Thị Huyền Trân, Lê Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
9_76-89.pdf 595 KB 23