NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ TIA GAMMA NGUỒN COBALT 60 LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY DẠ YẾN THẢO IN VITRO (PETUNIA HYBRIDA)

30/12/2021 | Tập 21 - Số 4

Tác giả: Lê Thị Thúy, Vũ Thị Ngọc Mai

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
5-2021010006R2_49-56.pdf 460 KB 3