NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TỚI QUÁ TRÌNH SINH CHITINASE TỪ NẤM MỐC (Aspergillus sydowii)

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu, Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
6_52-62.pdf 898 KB 2