HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 534 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Phạm Anh Tuấn

Tải file đính kèm

HÀNG GIẢ - HÀNG NHÁI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN GIAO DỊCH SẢN PHẨM TẠI CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Hồ Thanh Trí, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Bích Thủy

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN SỰ THAY ĐỔI ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 495 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Trần Thị Minh Hà, Lâm Hoàng Duy

Tải file đính kèm

ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Đỗ Thu Nga

Tải file đính kèm