ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÁY HỌC VÀO PHÂN LOẠI BỆNH TIM
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 11

Tác giả: Trần Đình Toàn, Dương Thị Mộng Thùy

Tải file đính kèm

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Trần Phước, Phạm Thị Kim Ánh, Phan Thị Minh Phương

Tải file đính kèm

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Bùi Hồng Đăng, Trần Thị Ngọc Lan, Đặng Văn Thọ, Nguyễn Huy Dương

Tải file đính kèm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Bùi Hồng Điệp

Tải file đính kèm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tân, Phạm Hải Nam

Tải file đính kèm

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG BIỂN CỦA TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 526 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Nguyễn Xuân Quyết, Võ Thị Diệu Hiền 

Tải file đính kèm

GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA TP. HỒ CHÍ MINH, TẦM NHÌN 2030
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 3

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Ngọc Lan, Trần Thành Trung

Tải file đính kèm

RỦI RO CỦA LẠM PHÁT TOÀN CẦU ĐẾN DÒNG VỐN FDI VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU DỊCH COVID-19
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 10

Tác giả: Vũ Quang Vinh

Tải file đính kèm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tác giả: Trần Thị Ngọc Lan, Bùi Hồng Đăng, Đặng Văn Thọ, Trần Thành Trung

Tải file đính kèm

SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Trần Thị Lệ Hiền, Nguyễn Nam Thắng

Tải file đính kèm