ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO BỘ CHỈNH LƯU TÍCH CỰC 3-BẬC DẠNG T VỚI CÁC MỤC TIÊU CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP TỤ VÀ GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 978 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Đoàn Xuân Nam, Văn Tấn Lượng, Nguyễn Văn Nhờ

Tải file đính kèm

ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC BƯỚC CHO GIẢI PHÁP P&O ĐỂ MPPT HỆ THỐNG PV
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 554 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Dương Văn Khải, Bùi Văn Hiền, Lê Khắc Sinh

Tải file đính kèm

THIẾT KẾ, THI CÔNG MÁY ATM KHẨU TRANG
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Trần Hoàn, Trần Thị Như Hà

Tải file đính kèm

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP ZIEGLER-NICHOLS CHO HỆ BÓNG VÀ TẤM
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Trần Thị Như Hà, Trần Hoàn, Dương Văn Khải

Tải file đính kèm

TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ VÀ CÔNG SUẤT CỦA CÁC MÁY PHÁT PHÂN TÁN VÀ TỤ BÙ TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Trần Văn Hải, Trần Trọng Hiếu

Tải file đính kèm

ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN GIÓ DÙNG MÁY PHÁT DFIG TRONG TRƯỜNG HỢP LƯỚI BỊ SỰ CỐ
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Bùi Quang Huy

Tải file đính kèm

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO BỘ BIẾN TẦN 3-PHA 3-BẬC DIODE KẸP
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tác giả: Trần Văn Hải, Phạm Thị Xuân Hoa

Tải file đính kèm

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠ-RON TRƯỢT THÍCH NGHI ÁP DỤNG CHO HỆ BÓNG TRÊN THANH CÂN BẰNG
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 833 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Dương Văn Khải, Trần Thị Như Hà, Nguyễn Văn Đăng

Tải file đính kèm

MỘT ỨNG DỤNG CỦA SỰ PHÂN TÍCH MA TRẬN TRONG THUẬT TOÁN NÉN DỮ LIỆU
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Nguyễn Quốc Tiến

Tải file đính kèm

KHAI TRIỂN TIỆM CẬN NGHIỆM YẾU CHO MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN ĐÀN HỒI NHỚT CHỨA SỐ HẠNG BALAKRISHNAN-TAYLOR
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 691 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Bùi Đức Nam, Đoàn Thị Như Quỳnh, Lý Ánh Dương

Tải file đính kèm