SIMULTANEOUS SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER(II) AND COBALT(II) USING PARTIAL LEAST-SQUARES REGRESSION
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 447 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Nguyen Thi Phuong, Ngo Thanh An, Phan Thi Xuan, Le Thi Kim Anh, Truong Thi Phuong Dung, Doan Thi Minh Phuong

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH TRÍCH TỪ TRÁI NHÀU
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Lê Nguyễn Đoan Duy, Phan Thế Duy

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI SƠ RI, PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SƠ RI VÀ ĐIỀU KIỆN SẤY PHUN DỊCH CHIẾT SƠ RI LÊN HÀM LƯỢNG VITAMIN C CỦA BỘT
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tác giả: Đặng Thị Yến, Phạm Văn Thịnh, Trần Nguyễn Hoàng Trâm, Lê Hồ Minh Tâm, Danh Hứa Khánh Ngọc, Lê Thị Yến Linh, Nguyễn Hà Thảo Linh 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ENZYME TRANSGLUTAMINASE TRONG SẢN XUẤT XÚC XÍCH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 7

Tác giả: Trần Quyết Thắng, Lê Phan Thùy Hạnh

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BÁNH QUY GIÀU ANTHOCYANIN TỪ GẠO ĐEN (ORYZA SATIVA L.)
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 16

Tác giả: Nguyễn Lê Ánh Minh, Châu Ngọc Như Huỳnh, Phan Thị Kim Ngân, Huỳnh Thị Diễm Phúc, Phan Thị Hồng Liên

Tải file đính kèm

ĐỊNH TÍNH CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE CỦA CÁC DỊCH CHIẾT KHÁC NHAU TỪ RONG MƠ (SARGASSUM HENSLOWIANUM)
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hoài, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Văn Hiếu

Tải file đính kèm

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THEO ĐỊNH HƯỚNG NGƯỜI TIÊU DÙNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRÊN SẢN PHẨM GỪNG LÁT NƯỚNG
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Lê Minh Tâm, Lê Thùy Linh, Trương Thị Ngọc Hân

Tải file đính kèm

SYNTHESIS OF CHITOSAN-GRAFT-POLY(ETHYLENE GLYCOL) WITH THE ANTIBACTERIAL PROPERTY
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tác giả: Chau Ngoc Mai, La Thi Thai Ha, Tran Trung Hieu, Nguyen Thuy An

Tải file đính kèm

FERMENTATION OF PINEAPPLE, MANGO AND BANANA JUICE USING LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 150
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Nguyen Bao Toan, Nguyen Phan Khanh Hoa, Pham Thi Cam Hoa, Dao Thi Tuyet Mai, Pham Minh Tuan

Tải file đính kèm

MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG THỊT BÒ VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Đỗ Hữu Hoàng

Tải file đính kèm