BÌA 1
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

POTENTIAL USE OF PEANUT WORM (SIPUNCULA) AS FOOD
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Le Huy Ba, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Tan Phong, Pham Thi Thu Thuy

Tải file đính kèm

ASSESSMENT OF PHYTOCHEMICAL COMPOSITION, ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT ACTIVITIES, AND CYTOTOXICITY OF THE ETHANOL EXTRACT FROM CORDYCEPS MILITARIS
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Tran Hoang Ngau

Tải file đính kèm

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ỐNG HÚT NHỰA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI PHÁP THAY THẾ
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Đặng Hồ Phương Thảo, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Ngọc Hòa

Tải file đính kèm

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PCA VÀ LDA CHO CÁC THAM SỐ HANSEN ĐỂ DỰ ĐOÁN ĐỘ TAN CỦA BITUMEN TRONG CÁC LOẠI DUNG MÔI KHÁC NHAU
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tác giả: Nguyễn Tuệ Anh, Ngô Thanh An

Tải file đính kèm

XÁC ĐỊNH NHANH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TRONG CÁ BẰNG ĐO QUANG PHỔ NIR KẾT HỢP PHÂN TÍCH HỒI QUY PLS
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tác giả: Phạm Ngọc Hưng, Lê Tuấn Phúc, Trần Thị Thanh Hoa, Cung Thị Tố Quỳnh, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Dũng, Đặng Minh Nhật, Lê Thành Nhân, Hoàng Quốc Tuấn

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN CHIẾT VÀ HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID TỔNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY TRỨNG CÁ (MUNTINGIA CALABURA L.)
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 549 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: Đặng Ngọc Lý, Võ Thành Nhân, Lê Thị Ngọc Hạnh, Phạm Thị Cẩm Hoa, Lê Thị Kim Anh, Đoàn Thị Minh Phương

Tải file đính kèm

MOLECULAR IODINE FOR THE SYNTHESIS OF 2-ARYLQUINOXALINES
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 706 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Huynh Van Tien, Bui Thu Ha, Nguyen Van Hoa, Truong Bach Chien, Hoang Xuan The, Nguyen Thi Anh Ngoc

Tải file đính kèm

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF CELLULOSE DERIVATIVES-BASED HYDROGEL
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Le Thi Kim Anh, Truong Thi Phuong Dung, Huynh Nguyen Anh Tuan, Giang Ngoc Ha

Tải file đính kèm