ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA HỘ TRỒNG RAU Ở KHÁNH HÒA
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 359 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: Nguyễn Thuần Anh

Tải file đính kèm

XÂY DỰNG BẢNG CỠ SỐ ÁO POLO SHIRT CHO NỮ SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG HUFI NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 543 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Trần Thị Anh Đào, Nguyễn Hoàng Dâng 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ UỐN GỖ CAO SU ĐỂ SẢN XUẤT CHI TIẾT CONG CHO SẢN PHẨM MỘC
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 465 KB | Lượt tải: 1

Tác giả: Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Hà

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHẤT KHÍ CỦA BOROPHENE PHA TẠP NGUYÊN TỬ KIM LOẠI: TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG BẰNG DFT
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 381 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Phạm Minh Nguyệt

Tải file đính kèm

THIẾT KẾ CÁC KÍCH THƯỚC CỦA RÔ-BỐT DELTA DỰA TRÊN KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 14 MB | Lượt tải: 2

Tác giả: Lê Thể Truyền, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Tấn Ken, Mai Văn Nam

Tải file đính kèm

GIẢI PHÁP ĐA TẦNG TRONG THEO DÕI ĐIỂM PHÁT CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI TOÀN CỤC CỦA HỆ THỐNG PIN QUANG ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN BÓNG CHE MỘT PHẦN
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 693 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Bùi Văn Hiền, Trương Việt Anh, Dương Văn Khải 

Tải file đính kèm

ẨN TẬP PHỔ BIẾN DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN KẾT HỢP VỚI BIÊN DƯƠNG LÝ TƯỞNG
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 651 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Tâm, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Tải file đính kèm