BÌA 1
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

ADSORPTION OF METHYLENE BLUE ON WASTES FROM LEMONGRASS LEAVES AFTER ESSENTIAL OIL EXTRACTION
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 607 KB | Lượt tải: 12

Tác giả: Vo Thuy Vi

Tải file đính kèm

CHARACTERISTICS AND PHENOL RED ADSORPTION CAPACITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF SBA-15 ADSORBENT SYNTHESIZED FROM THE ASH OF BRICKYARD
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 826 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Tran Hoai Lam, Nguyen Van Hoa, Tran Thi Thanh Truc, Truong Tien Dung, Le Minh Hoa, Nguyen Phan Duyen Nu, Giang Ngoc Ha, Nguyen Hoc Thang

Tải file đính kèm

ASSESSMENT OF GHGs EMISSION FROM DIFFERENT COW-PAT TREATMENT METHODS AND EFFECTIVENESS OF EM SUPPLEMENTATION
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 483 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Tran Thi Thuy Nhan, Tran Thi Ngoc Mai, Truong Thi Dieu Hien, Nguyen Thi Tra Mi, Nguyen Thi Thanh Thao

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA NHÓM ĐỘNG VẬT HÌNH NHỆN (ARACHNIDA) Ở THỊ TRẤN TUẤN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 827 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Hoàng Vũ Thu Phương, Vũ Quang Mạnh, Nguyễn Phan Hoàng Anh, Sakkouna Phommavongsa, Bùi Minh Hồng

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ BẰNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 399 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Nguyễn Vũ Hoàng Phương, Lê Minh Thành, Trần Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Thảo, Bùi Thị Ngọc Hà, Huỳnh Thị Thanh Tuyết

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TỚI QUÁ TRÌNH SINH CHITINASE TỪ NẤM MỐC (Aspergillus sydowii)
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 898 KB | Lượt tải: 4

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu, Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa 

Tải file đính kèm

BIẾN ĐỘNG MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ HẢI DƯƠNG HỌC NGHỀ CÁ VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ GIAI ĐOẠN 1/2019 - 6/2021
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 788 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Tuấn

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG THIẾT BỊ SẤY VI SÓNG CHÂN KHÔNG DỰA TRÊN SỰ BIẾN ĐỔI CÁC THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ở KHOAI LANG TÍM
Ngày tạo: 30/06/2022 | Tập 22 - Số 2 | Kích thước: 474 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Phan Thế Duy, Nguyễn Thành Văn, Võ Thị Dâng Dâng, Đỗ Văn Thanh

Tải file đính kèm