BÌA_22-1
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 499 KB | Lượt tải: 11

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF NEWLY DEVELOPED ORGANIC FERTILIZERS BY COMBINATION OF RICE HUSK BIOCHAR, SEAWEED AND PLANT RESIDUES ON MUSTARD GREENS (BRASSICA JUNCEA)
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 437 KB | Lượt tải: 47

Tác giả: Le Huu Quang, Nguyen Hai Au

Tải file đính kèm

NONLINEAR CONTROL OF THREE-PHASE FOUR-WIRE DYNAMIC VOLTAGE RESTORER UNDER GRID VOLTAGE SAG CONDITIONS
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 960 KB | Lượt tải: 21

Tác giả: Van Tan Luong, Do Van Si, Dang Ngoc Khoa 

Tải file đính kèm

IMPLEMENT DMAIC AND ERP SYSTEM TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND QUALITY IN MECHANICAL COMPANIES: A CASE STUDY
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 967 KB | Lượt tải: 34

Tác giả: Nguyen Minh Thu, Thai Thanh Sang, Truong Hoang Khoi, Du Ngoc Bao Tran, Nguyen Thi Anh Vien, Ly Duc Minh

Tải file đính kèm

PROPERTIES OF POSITIVE SOLUTIONS FOR FRACTIONAL MULTIPOINT BVPS AT RESONANCE
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 662 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Chu Binh Minh, Le Thi Nhan, Ha Binh Minh, Phan Dinh Phung 

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA DINH DƯỠNG VÀ ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN SINH TRƯỞNG CỦA XÀ LÁCH LOLO VÀ XÀ LÁCH GREEN OAK LEAF THỦY CANH
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 744 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Trần Thị Anh Thoa, Hồ Viết Thế, Trịnh Thị Hương, Ngô Thị Kim Anh

Tải file đính kèm

VI NHỰA TRONG TRẦM TÍCH VÀ TRONG HAI LOÀI NHUYỄN THỂ NGAO (MERETRIX LYRATA) VÀ HÀU (CRASSOSTREA RIVULARIS)
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 483 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Phạm Duy Thanh, Trần Đức Thảo, Trịnh Bảo Sơn 

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA MÔ HÌNH ZEOREACTOR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: 784 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Phạm Ngọc Hòa

Tải file đính kèm

VI GÓI LACTOBACILLUS PLANTARUM VỚI HỖN HỢP SKIM MILK VÀ TINH BỘT CHUỐI GIÀU RS BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHUN
Ngày tạo: 31/03/2022 | Tập 22 - Số 1 | Kích thước: | Lượt tải: 19

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Thúy

Tải file đính kèm