PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG BACILLUS SP. ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN RALSTONIA SOLANASEARUM GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN DƯA LEO
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 10

Tác giả: Lê Thanh Bình, Nguyễn Bá Thọ, Trương Minh Ngọc, Võ Đình Quang, Phan Thị Phượng Trang 

Tải file đính kèm

BIỂU HIỆN CỦA GADD45B LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ DI CĂN VÀO XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 908 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Trần Quỳnh Hoa, Nguyễn Đình Trường, Nguyễn Minh Nam

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KHỬ KHOÁNG VÀ PROTEIN ĐỂ THU NHẬN CHITIN TỪ VỎ ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN SINH HỌC
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 389 KB | Lượt tải: 4

Tác giả: Trần Quốc Huy

Tải file đính kèm

MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHƯNG CẤT HỆ HAI CẤU TỬ
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Hồ Tấn Thành, Nguyễn Ngọc Cát Tường

Tải file đính kèm

XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN, THỬ NGHIỆM TỐI ƯU CHO CÁP NGẦM TRUNG THẾ XLPE TRÊN LƯỚI ĐIỆN TP.HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 6

Tác giả: Hồ Bảo Huy, Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hùng

Tải file đính kèm

DỰ BÁO CÔNG SUẤT PHỤ TẢI CỰC ĐẠI TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 9

Tác giả: Nguyễn Hữu Tuyến, Nguyễn Phúc Khải

Tải file đính kèm

PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO MẬT ĐỘ XE TẠI CÁC HƯỚNG CỦA NGÃ TƯ DÙNG GPS TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 692 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Huỳnh Hoàng Hà

Tải file đính kèm