BÌA 1_Tập 21 - Số 4
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

DETERMINATION OF AMMELIDE (AMD) AND DICYANDIAMIDE (DCD) IN ANIMAL FEED BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH A MS/MS DETECTOR (HPLC-MS/MS)
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 730 KB | Lượt tải: 28

Tác giả: Phan Thi Thanh Dieu, Bui Van Tam, Dang Van Su

Tải file đính kèm

DEVELOPING THE BIO-GROUT OF REPAIRING CRACKS IN CONCRETE BASED ON MICROBIALLY INDUCED CALCIUM CARBONATE PRECIPITATION USING SPOROSARCINA PASTEURII
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 570 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Nguyen Pham Huong Huyen, Nguyen Ngoc Tri Huynh, Nguyen Khanh Son, Nguyen Thi Nam Phuong, Pham Minh Tuan

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ VÙNG ITS TRONG ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN MỘT SỐ LOÀI LAN THUỘC CHI HOÀNG THẢO (DENDROBIUM)
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 385 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Huỳnh Thị Trúc Phương, Hồ Viết Thế 

Tải file đính kèm

ĐA DẠNG LAN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 532 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Nguyễn Minh Ty, Nguyễn Vinh Hiển 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ TIA GAMMA NGUỒN COBALT 60 LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY DẠ YẾN THẢO IN VITRO (PETUNIA HYBRIDA)
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: 460 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: Lê Thị Thúy, Vũ Thị Ngọc Mai

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ MUỐI ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ COD CỦA MÔ HÌNH UASB ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 14

Tác giả: Huỳnh Thị Điệp, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lê Quỳnh Loan, Vũ Thị Tuyết Nhung, Phạm Anh Vũ, Ngô Kế Sương, Nguyễn Đắc Khải, Trần Thị Mỹ Ngọc, Trần Trung Kiên

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG NITƠ LÊN HIỆU QUẢ KHỬ NITƠ CỦA HỆ THỐNG BỂ SINH HỌC MÀNG (MBR) CÓ BỔ SUNG VẬT LIỆU CHỨA LƯU HUỲNH (S-MEDIA)
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 8

Tác giả: Nguyễn Thu Hiền

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CR, NI TRONG NƯỚC THẢI XI MẠ BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ VỎ TRẤU
Ngày tạo: 30/12/2021 | Tập 21 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tác giả: Ngô Thị Thanh Diễm

Tải file đính kèm