NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC RỦI RO VÀ ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tác giả: Tô Phúc Vĩnh Nghi

Tải file đính kèm

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB)
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 487 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Trần Thu Thảo, Nguyễn Quốc Cường, Lê Thị Nhung 

Tải file đính kèm

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Nguyễn Xuân Quyết

Tải file đính kèm

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 3

Tác giả: Nguyễn Xuân Quyết, Bùi Thành Lộc

Tải file đính kèm

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 576 KB | Lượt tải: 4

Tác giả: Phạm Ngọc Dũng

Tải file đính kèm

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân

Tải file đính kèm

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM HƯỚNG TỚI KIỂM ĐỊNH AUN-QA: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 702 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Nguyễn Lan Hương, Phan Quang Huy Hoàng, Lê Thị Linh Giang, Nguyễn Đức Đạt Đức, Phạm Ngọc Hoà, Trần Đức Thảo, Ngô Thị Thanh Diễm 

Tải file đính kèm

ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Nguyễn Nam Hà

Tải file đính kèm

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 464 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Tô Anh Dũng, Dương Hoàng Kiệt, Nguyễn Đình Inh 

Tải file đính kèm

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Nguyễn Văn Đương

Tải file đính kèm