BÌA 1 - TẬP 21 - SỐ 3
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 27

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

STABILITY OF STRONG SOLUTIONS TO SET OPTIMIZATION PROBLEMS
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 21

Tác giả: Dinh Vinh Hien

Tải file đính kèm

AUTOMORPHISM-COINVARIANT MODULES OVER GENERAL COVERS
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 453 KB | Lượt tải: 8

Tác giả: Nguyen Quoc Tien, Nguyen Van Hieu, Nguyen Dinh Inh 

Tải file đính kèm

X - AUTOMORPHISM INVARIANT MODULES SATISFY C3-CONDITION
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 497 KB | Lượt tải: 8

Tác giả: Dao Thi Trang, Nguyen Quoc Tien 

Tải file đính kèm

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ VÀ CÔNG THỨC BAYES
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 422 KB | Lượt tải: 104

Tác giả: Nguyễn Đình Inh

Tải file đính kèm

MỘT ONTOLOGY TRA CỨU THÔNG TIN QUA HÌNH ẢNH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 17

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Định, Lê Thị Vĩnh Thanh, Đinh Thị Mận

Tải file đính kèm

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 13

Tác giả: Mai Thị Thu Nguyệt

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tác giả: Huỳnh Thị Hương Thảo, Phạm Thị Kim Ánh, Ngô Minh Phương

Tải file đính kèm

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 18/10/2021 | Tập 21 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tác giả: Lê Trương Niệm, Đinh Thành Cung, Phạm Anh Tuấn  

Tải file đính kèm