ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI ĐƯỜNG KHÁC NHAU ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN NHANH SINH KHỐI RỄ BẤT ĐỊNH CÂY ĐẢNG SÂM (CODONOPSIS JAVANICA) IN VITRO TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY LỎNG LẮC
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tác giả: Trịnh Thị Hương, Phạm Văn Lộc, Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Minh Phương, Trương Quỳnh Yến Yến, Trần Trọng Tuấn

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VI KHUẨN OCEANOBACILLUS SP. ĐẾN VIỆC TẠO TỦA CALCITE VÀ KHẢ NĂNG KẾT DÍNH BÊ TÔNG
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 535 KB | Lượt tải: 12

Tác giả: Phạm Anh Vũ, Vũ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Trung Kiên, Lê Quỳnh Loan, Huỳnh Thị Điệp, Trần Thị Mỹ Ngọc, Lê Tấn Hưng

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ TĂNG SINH VI KHUẨN PROPIONIBACTERIUM ACNES CỦA GEL MỒNG TƠI (BASELLA ALBA L.) VÀ DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB.)
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 712 KB | Lượt tải: 5

Tác giả: Phạm Thị Kiều Oanh, Phan Nữ Hoàng Oanh, Hoàng Xuân Thế

Tải file đính kèm

XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VIÊN NANG CỨNG CEFIXIM 100 MG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 515 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Mai Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Hòa 

Tải file đính kèm

TÁC ĐỘNG CỦA ĐƠN PHỐI LIỆU LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN ĐẾN TÍNH CHẤT SẢN PHẨM NGÓN TAY GIẢ THẨM MỸ
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 606 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Hưng Thủy

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LIỆU CAO SU BLEND CSTN/NBR/CSE-50
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 41

Tác giả: Tán Văn Hậu

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỘT BỤP GIẤM TỪ ĐÀI HOA BỤP GIẤM KHÔ
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 15

Tác giả: Đặng Huỳnh Đức, Võ Phạm Phương Trang, Đào Thanh Khê, Nguyễn Văn Tùng

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BỘT DINH DƯỠNG ĂN LIỀN TỪ KHOAI LANG RUỘT VÀNG
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 458 KB | Lượt tải: 35

Tác giả: Đàm Thị Bích Phượng, Hoàng Quang Bình

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU TẠO SẢN PHẨM CHỨC NĂNG TỪ TINH BỘT CHUỐI VÀ BỘT VI GÓI PROBIOTIC
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 13

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đào Thị Mỹ Linh, Kiều Yến Vy, Sơn Thiên Nga, Nguyễn Đăng Khoa

Tải file đính kèm

THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG BẢO QUẢN QUẢ BƠ BẰNG POLYPHENOLS ĐƯỢC TRÍCH LY TỪ HẠT BƠ (PERSEA AMERICANA MILL)
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 15

Tác giả: Lê Phan Thùy Hạnh, Trần Quyết Thắng

Tải file đính kèm