Bìa 1_Tập 21 - Số 2
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 28

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

CHARACTERIZATION OF CURCUMIN LOADED STARCH NANOPARTICLES FROM NATIVE CASSAVA AND POTATO STARCHES
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 495 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Pham Hoai Thanh, Pham Van Hung 

Tải file đính kèm

GEOMETRY, VIBRATIONAL, NBO, MEP AND HOMO-LUMO ANALYSIS OF TETRAHYDROFURAN (THF) BASED ON DFT CALCULATIONS
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 456 KB | Lượt tải: 19

Tác giả: Truong Tan Trung, Nguyen Phuong Dong, Lai Thi Hien, Le Thi Thu Thuy

Tải file đính kèm

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF pH-SENSITIVE POLYMER VIA CARBOXAMIDE GROUP
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 13

Tác giả: Nguyen Thi Thanh Hien, Bui Phan Minh Chau, Ha Cam Anh, Huynh Dai Phu

Tải file đính kèm

THE EFFECTS OF ENZYME CELLULASE AND MICROWAVE ON FUCOIDAN EXTRACTION FROM CERATOPHYLLUM DEMERSUM
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 378 KB | Lượt tải: 23

Tác giả: Nguyen Tri Khoi, Vo Thi Tuyet Hoa, Hoang Thi Ngoc Nhon

Tải file đính kèm

EVALUATION AND SELECTION OF AN APPROPRIATE TAPIOCA PROCESSING WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY FOR APPLICATION IN TAN CHAU DISTRICT, TAY NINH PROVINCE
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 558 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Nguyen Binh Phung, Pham Hong Nhat

Tải file đính kèm

COMPARISON OF SUNFLOWER MV-005 AND VETIVER GRASS IN SOIL DECONTAMINATION AND EVALUATION OF THE EFFECTIVE MICROORGANISMS AMENDMENT IN PHYTOREMEDIATION
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 505 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Truong Thi Dieu Hien, Nguyen Thi Tra Mi

Tải file đính kèm

APPLICATION OF CO2 LASER TECHNOLOGY IN CREATING WHISKER AND HANDSAND EFFECTS ON DENIM WASH
Ngày tạo: 09/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 8

Tác giả: Trang Huynh Dang Khoa, Nguyen Thi Thu Hien, Bui Quoc Trung, Dinh Son Thach, Nguyen Van Tuong

Tải file đính kèm

PHÂN BIỆT TAM THẤT HOANG (PANAX STIPULEANATUS) VỚI TAM THẤT BẮC (PANAX NOTOGINSENG) BẰNG CẶP PRIMER PCR CHUYÊN BIỆT
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 14

Tác giả: Huỳnh Nhật Tân, Nguyễn Minh Phương, Hồ Viết Thế 

Tải file đính kèm