BÌA - TẬP 20 - SỐ 1
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: | Lượt tải: 17

Tải file đính kèm

AN ENHANCED CONTROL STRATEGY OF THREE-PHASE FOUR-WIRE INVERTERS UNDER NONLINEAR LOAD CONDITIONS
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 563 KB | Lượt tải: 64

Tác giả: Van Tan Luong, Pham Dinh Tiep, Le Nguyen Hoa Binh

Tải file đính kèm

PERFORMANCE EVALUATION OF COGNITIVE MULTI-HOP NETWORKS TO ASSIST BUILDING SYSTEM
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 481 KB | Lượt tải: 39

Tác giả: Ngo Hoang An, Tran Minh Hong, Le Van Hung, Pham Minh Nam

Tải file đính kèm

DECENTRALIZED CONTROL MULTILEVEL THREE PHASE INVERTER USING LEVEL SHIFT CARRIER METHOD
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 939 KB | Lượt tải: 32

Tác giả: Nguyen Phu Cong, Phan Quoc Dung

Tải file đính kèm

KỸ THUẬT PHÂN LỚP ĐỂ GIẢI MÃ HIỆU QUẢ MÃ LDPC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 706 KB | Lượt tải: 24

Tác giả: Nguyễn Trọng Duy, Hồ Văn Khương
Tải file đính kèm

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHOẢNG GIÁ TRỊ TIN CẬY CỦA ĐIỆN ÁP NÚT NHẰM ĐIỀU PHỐI NGƯỠNG CHỈNH ĐỊNH CỦA RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 7

Tác giả: Lê Duy Phúc, Bùi Minh Dương, Nguyễn Thanh Hoan, Đoàn Ngọc Minh, Huỳnh Công Phúc 

Tải file đính kèm

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘC LẬP CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU DÂN CƯ
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 17

Tác giả: Lê Thành Trí, Phạm Thị Xuân Hoa

Tải file đính kèm

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỪ HỆ THỐNG ĐO ĐẾM TIÊN TIẾN AMI/AMR PHÁT HIỆN HÀNH VI TRỘM CẮP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 561 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Nguyễn Phúc Khải, Nguyễn Văn Tùng 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY IN 3D CHOCOLATE
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 711 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Nguyễn Trần Phong, Võ Phúc Việt, Lê Duy Trọng, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Thọ

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY TRỢ THỞ
Ngày tạo: 29/04/2021 | Tập 21 - Số 1 | Kích thước: 637 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Lê Thành Tới

Tải file đính kèm