MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN THUẬT TOÁN k-NN
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 730 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Huỳnh Thị Châu Lan, Lê Hữu Hà, Nguyễn Hải Yến

Tải file đính kèm

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ DỆT TRÊN MÁY ĐAN LEN PHẲNG 2 GIƯỜNG KIM
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 708 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: 

Tải file đính kèm

TỐI ƯU ĐIỀU ĐỘ TÀU CONTAINER VỚI RÀNG BUỘC CẦU CẢNG LIÊN TỤC TẠI CẦU CẢNG BẰNG GIẢI THUẬT SIMULATED ANNEALING LAI
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 378 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Hoàng Trọng Trần Huy, Nguyễn Lê Nam, Nguyễn Vũ Anh Duy 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 744 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Phạm Ngọc Hòa, Đặng Hồ Phương Thảo, Nguyễn Bích Hằng 

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LOẠI BỎ ĐỘC CHẤT Pb2+ TRONG NƯỚC CỦA THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ: THỬ NGHIỆM ĐỘC TÍNH TRÊN CÁ RÔ PHI GIỐNG (O. niloticus)
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 542 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Khánh Hoàng, Võ Thị Tường Vi, Trần Thị Hiền, Đặng Thị Bích Hồng

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU HOẠT HÓA QUẶNG ĐUÔI BAUXITE TẠI MỎ BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG THÀNH VẬT LIỆU HẤP PHỤ
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 770 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Thúy Nhàn 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU TINH SẠCH SƠ BỘ C-PHYCOCYANIN TỪ RONG Ceratophyllum demersum BẰNG THAN HOẠT TÍNH, CHITOSAN VÀ AMMONIUM SULFATE
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 376 KB | Lượt tải: 24

Tác giả: Nguyễn Long Nhật, Đỗ Mai Thi, Lưu Trường Vũ, Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Tải file đính kèm