BÌA 1_Tập 20 (Số 4)
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 17

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

TOTAL LIMONOID CONCENTRATION AND ANTIOXIDANT CAPACITIES OF EXTRACTS FROM SEEDS OF DIFFERENT CITRUS VARIETIES USING DIFFERENT SOLVENTS
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 323 KB | Lượt tải: 32

Tác giả: Pham Hai Son Tung, Pham Van Hung, Chau Tran Diem Ai, Nguyen Thi Nguyen, Nguyen Thi Lan Phi

Tải file đính kèm

CONTROL THE OVERHEAD TEMPERATURE OF CRUDE OIL DISTILLATION COLUMN BY PID AND FUZZY PID CONTROLLERS
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 975 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Huynh Van Tien, Ha Kim Thanh Vy, Van Tan Luong, Giang Ngoc Ha

Tải file đính kèm

EVALUATE ERROR CORRECTION PERFORMANCE OF BINARY REPEAT ACCUMULATE CODE AND QUASI CYCLIC LOW-DENSITY PARITY-CHECK CODE IN 5G NEW-RADIO
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 532 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Nguyen Hong Hoa, Tran Thi Bich Ngoc, Hoang Trang 

Tải file đính kèm

PHÂN TÍCH XÁC SUẤT DỪNG CỦA VIỆC LỰA CHỌN UAV THU THẬP NĂNG LƯỢNG
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 685 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Hồ Văn Khương 

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 484 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Văn Tấn Lượng 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU CẤU HÌNH TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 588 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hậu

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG DÙNG BỘ LỌC TÍCH CỰC
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 10

Tác giả: Đặng Ngọc Khoa, Hồ Vũ Đức Thắng, Văn Tấn Lượng

Tải file đính kèm

THEO VẾT ĐỐI TƯỢNG TRONG VIDEO DỰA TRÊN ĐỘ LỢI THÔNG TIN
Ngày tạo: 28/01/2021 | Tập 20 - Số 4 | Kích thước: 498 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Ngô Dương Hà, Trần Như Ý, Lê Hữu Hà, Nguyễn Phương Hạc, Nguyễn Văn Tùng 

Tải file đính kèm