NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA CÂY BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia) TỪ CÁC NGUỒN MÔ KHÁC NHAU DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT
Ngày tạo: 26/11/2020 | Tập 20 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 14

Tác giả: Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Lệ Hoa Tiên, Nguyễn Thị Dược, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Đăng Giáp, Trịnh Thị Hương

Tải file đính kèm

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG Bacillus sp. ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Colletotrichum sp. GÂY BỆNH KHÔ CÀNH KHÔ QUẢ TRÊN CÂY CÀ PHÊ Ở TỈNH ĐẮK NÔNG
Ngày tạo: 26/11/2020 | Tập 20 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 14

Tác giả: Nguyễn Bá Thọ, Nguyễn Thị Liên, Võ Đình Quang

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỘNG ĐỒNG VI KHUẨN TỪ BÙN HOẠT TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C:N:P LÊN HIỆU SUẤT XỬ LÝ AMMONIUM TỪ NƯỚC THẢI
Ngày tạo: 26/11/2020 | Tập 20 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 9

Tác giả: Trần Trung Kiên, Huỳnh Thị Điệp, Nguyễn Hoàng Dũng, Lê Quỳnh Loan, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Ly, Vũ Thị Tuyết Nhung, Phạm Anh Vũ, Trần Thị Mỹ Ngọc 

Tải file đính kèm

XỬ LÝ METYLEN XANH BẰNG XÚC TÁC QUANG Ag-TiO2-SiO2 PHỦ TRÊN BI THỦY TINH
Ngày tạo: 26/11/2020 | Tập 20 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 19

Tác giả: Ngô Ngọc Thọ, Nguyễn Thành Tài, Hồ Đức Duy, Nguyễn Thị Thủy

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA VÀ ỨC CHẾ ENZYM XANTHINE OXIDASE IN VITRO CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY GAI (Boehmeria nivea L. Gaudich)
Ngày tạo: 26/11/2020 | Tập 20 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 26

Tác giả: Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Thị Quỳnh Hoa

Tải file đính kèm

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MỰC ỐNG TƯƠI BẢO QUẢN BẰNG CÔNG NGHỆ LẠNH KẾT HỢP TRÊN TÀU LƯỚI CHỤP MỰC XA BỜ TỈNH QUẢNG NAM
Ngày tạo: 26/11/2020 | Tập 20 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 18

Tác giả: Nguyễn Như Sơn

Tải file đính kèm

GEN SLC22A7 - MỘT CHỈ THỊ SINH HỌC TIỀM NĂNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN
Ngày tạo: 27/11/2020 | Tập 20 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 51

Tác giả: Trần Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Gió, Trần Công Mạnh, Hoàng Xuân Thế, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lại Đình Biên, Nguyễn Minh Nam

Tải file đính kèm