DETERMINATION OF THE ACUTE TOXICITY OF NICKEL (NI) IN WATER ENVIRONMENT TO ZEBRA FISH AT DIFFERENT pH LEVELS
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 613 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Nguyen Thi Hong, Kung-Yuh Chiang, Sanjit Kumar Bhattarai, Nguyen Thi Hoai Thu, Huynh Thi Tho, Ngo Thi Anh Tuyet

Tải file đính kèm

OPTIMIZATION OF EXTRACTION OF BETALAIN FROM RED BEETROOT (Beta vulgaris var. rubra (L.) Moq)
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 546 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Hoang Thi Ngoc Nhon, Nguyen Thi Thanh Hang

Tải file đính kèm

STUDY ON APPLICATIONS OF CARRAGEENAN OBTAINED FROM Kappaphycus alvarezii ALGA TO MINIMIZE DRY MATTER LOSS DURING PRESERVATION OF FROZEN SHRIMP
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 537 KB | Lượt tải: 4

Tác giả: Nguyen Thi My Huong, Truong Thi Hong Van, Hoang Thi Ngoc Nhon

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN GÂY NHIỄM TRÙNG VẾT THƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Staphylococcus aureus tại BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 520 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Đinh Thị Ngân Hà, Hồ Viết Thế

Tải file đính kèm

OXY HÓA TINH BỘT HẠT MÍT SỬ DỤNG TÁC NHÂN NATRI HYPOCHLORITE: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 645 KB | Lượt tải: 19

Tác giả: Lê Thị Hồng Thuý, Nguyễn Thị Huệ Chi, Huỳnh Thị Anh Thư, Bùi Vương Thịnh, Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thanh Tùng 

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SIÊU ÂM TỚI QUÁ TRÌNH THU NHẬN CHẾ PHẨM GIÀU PROTEIN TRONG BÃ NẤM MEN BIA
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 647 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Đức Vạn Bửu, Vũ Thị Hường 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẢ CÁ KHÔNG SỬ DỤNG PHỤ GIA
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 425 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu

Tải file đính kèm