BÌA 1
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 7

Tải file đính kèm

MỤC LỤC
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

 

CONTROL OF PWM CONVERTERS FOR PMSG WIND TURBINE SYSTEM UNDER GRID VOLTAGE DISTORTION
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 27

Tác giả: Tran Trong Hieu, Pham Dinh Tiep, Van Tan Luong

Tải file đính kèm

CONTROL SCHEME FOR GRID-CONNECTED DFIG WIND TURBINE SYSTEM UNDER GRID VOLTAGE UNBALANCE
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 677 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Dang Ngoc Khoa, Van Tan Luong, Phan Thi Chieu My 

Tải file đính kèm

LOW-VOLTAGE RIDE-THROUGH TECHNIQUE FOR DFIG WIND TURBINE SYSTEM
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 698 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Van Tan Luong, Nguyen Phu Cong 

Tải file đính kèm

CONTROL OF VOLTAGE COMPENSATION TO ENHANCE RIDE-THROUGH OF DFIG WIND TURBINE DURING SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL GRID FAULTS
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 793 KB | Lượt tải: 8

Tác giả: Nguyen Thi Thanh Truc, Van Tan Luong, Phan Thi Chieu My

Tải file đính kèm

CONTROL OF INDUCTION MACHINE DRIVES IN OVERMODULATION RANGE
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 9

Tác giả: Van Tan Luong, Doan Xuan Nam, Le Thanh Toi 

Tải file đính kèm

DESIGN OF MICROSTRIP PATCH ANTENNA FOR 5G WIRELESS COMMUNICATION APPLICATIONS
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 685 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: Tran Thi Bich Ngoc

Tải file đính kèm

IDENTIFICATION OF COMPOUNDS FROM ETHYLACETATE OF Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. (Lamiaceae).
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 464 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Do Thi My Lien, Nguyen Kim Phi Phung, Tran Ai Diem, Nguyen Thi Nhung, Le Cong Nhan, Nguyen Xuan Du, Nguyen Thi My Dung

Tải file đính kèm

STUDY OF ADVENTITIOUS ROOT FORMATION DERIVED FROM NODE OF Morinda officinalis How. CULTURED IN VITRO
Ngày tạo: 23/09/2020 | Tập 20 - Số 2 | Kích thước: 519 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Trinh Thi Huong, Ngo Thi Kim Mong, Le Thanh Loc, Nguyen Thi Quy Co, Tran Trong Tuan

Tải file đính kèm