NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ PHOSPHATE CỦA VI KHUẨN Bacillus subtilus PHÂN LẬP TỪ NGUỒN NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 500 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Hoàng Mỹ, Lê Hùng Anh

Tải file đính kèm

TỔNG HỢP NANO BẠC TỪ CHIẾT XUẤT VỎ CHANH DÂY TÍM VÀ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH ION Pb2+, Zn2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 39

Tác giả: Đặng Tấn Hiệp, Trần Nguyễn An Sa, Lê Thị Châu Phi, Nguyễn Phúc Thúy, Mai Thị Thuỳ Trang

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA pH ĐẾN ĐỘ BỀN VÀ MÀU CỦA DỊCH CHIẾT BETACYANINS TỪ LÁ THÀI LÀI TÍA (Tradescantia pallida)
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 798 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Trần Nguyễn An Sa, Đoàn Thị Minh Phương, Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Võ Thảo Uyên, Lê Công Hà Quí

Tải file đính kèm

SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHIẾT ĐIỂM MÙ KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KẼM TRONG MỘT SỐ MẪU RAU THƯƠNG PHẨM TẠI ĐÀ LẠT
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 401 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Trần Thị Hoài Linh, Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Thị Tố Uyên 

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG MỞ RỘNG VÙNG CẤM GRAPHENE ĐƠN LỚP THÔNG QUA EPOXY HÓA GRAPHENE BẰNG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 364 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa, Ngô Thị Hồng Tâm 

Tải file đính kèm

THIẾT KẾ CHẾ TẠO DỤNG CỤ ĐO ĐỘ RỦ VẢI DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TRƯNG TẠO DÁNG TRANG PHỤC
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 444 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Mai Thanh Thảo, Huỳnh Văn Trí

Tải file đính kèm

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 428 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Tô Anh Dũng, Dương Hoàng Kiệt, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Đình Inh, Vũ Thị Phượng

Tải file đính kèm