NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HẢI DƯƠNG, MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN SỰ PHÂN BỐ VÀ BIẾN ĐỘNG NGUỒN LỢI HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 4

Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Khắc Bát, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Hoàng Minh

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DẠNG ANION BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV/VIS VỚI THUỐC THỬ DIMIDIUM BROMIDE
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 7

Tác giả: Trần Nguyễn An Sa, Đoàn Thị Phương Lan, Nguyễn Quốc Thịnh, Lê Thị Kim Thoa, Lê Thị Kim Anh 

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC TRUYỀN THỐNG TRÁI CÀ NA
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 14

Tác giả: Đàm Thị Bích Phượng, Vũ Thị Lâm An

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT HIỂN THỊ TRANH MÀN NƯỚC
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 6

Tác giả: Trần Hoàn, Ngô Đình Duy Khanh, Văn Tấn Lượng

Tải file đính kèm

MỘT CẢI TIẾN CỦA CÂY KD-TREE CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 11

Tác giả: Nguyễn Thị Định, Lê Thị Vĩnh Thanh, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Văn Thịnh

Tải file đính kèm

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ HẬU CẦN ĐIỆN TỬ (E-LOGISTICS) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: 767 KB | Lượt tải: 8

Tác giả: Nguyễn Xuân Quyết, Trần Thị Ngọc Lan 

Tải file đính kèm