MỤC LỤC
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

CONTROL OF A PERMANENT-MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR WIND TURBINE SYSTEM DURING GRID FAULT
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 57

Tác giả: Van Tan Luong, Dang Ngoc Khoa 

Tải file đính kèm

NONLINEAR CONTROL OF DYNAMIC VOLTAGE RESTORER TO IMPROVE LVRT CAPABILITY IN WIND TURBINE SYSTEMS
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 25

Tác giả: Van Tan Luong, Do Van Si, Nguyen Thi Thanh Truc 

Tải file đính kèm

CONTROL OF ABSORPTION AND DISPERSION PROPERTIES IN A VEE-TYPE DEGENERATED ATOMIC SYSTEM UNDER AN EXTERNAL MAGNETIC FIELD
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: 680 KB | Lượt tải: 21

Tác giả: Nguyen Tuan Anh, Thai Doan Thanh, Hoang Minh Dong

Tải file đính kèm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZYME TAQ DNA POLYMERASE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: 726 KB | Lượt tải: 60

Tác giả: Hồ Viết Thế, Nguyễn Minh Phương, Ngô Thị Kim Anh 

Tải file đính kèm

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH CHITINASE THU NHẬN TỪ NẤM MỐC
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 42

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu,  Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa 

Tải file đính kèm

HIỆU QUẢ KHÁNG VI SINH VẬT TRÊN BỀ MẶT SÀN CÁC BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG NAM CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC TINH DẦU SẢ
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 31

Tác giả: Lương Thị Tú Uyên, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thanh Quảng, Lương Quý Phương, Nguyễn Thị Như Thảo, Vũ Ngọc Bội, Dương Hồng Quân, Hoàng Thái Hà, Trần Quốc Đảm, Đặng Xuân Cường

Tải file đính kèm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI ĐỂ XỬ LÝ DINH DƯỠNG TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 34

Tác giả: Võ Đình Long, Nguyễn Công Cẩn, Trần Xuân Minh, Kim Thành Tiếng, Mai Tuấn Anh

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ VÀ RÒ RỈ KIM LOẠI NẶNG CỦA BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 14

Tác giả: Phạm Ngọc Hòa

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMMONIA LÊN ĐẤT XÁM ĐƯỢC BỔ SUNG THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ RƠM RẠ
Ngày tạo: 23/03/2020 | Tập 19 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 26

Tác giả: Nguyễn Văn Phương, Võ Đình Long, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Phú Quý, Nguyễn Phương Uyên

Tải file đính kèm