NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT CHANH GIA VỊ
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 980 KB | Lượt tải: 79

Tác giả: Đặng Thị Yến, Nguyễn Bảo Giang, Tô Văn Nhật Phi

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU TINH SẠCH FUCOIDAN THU NHẬN TỪ RONG Ceratophyllum submersum
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 694 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Võ Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trí Khôi, Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

Tải file đính kèm

LOẠI BỎ PHI COLLAGEN TRÊN DA CÁ NGỪ VÂY VÀNG BẰNG DUNG DỊCH NaOH
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 989 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Công Bỉnh, Trần Phương Kiều

Tải file đính kèm

TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 7

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thị Mận, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Thị Định, Văn Thế Thành 

Tải file đính kèm

TỔNG QUAN VỀ ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ CẢM XÚC CỦA NGƯỜI QUA BIỂU CẢM KHUÔN MẶT VÀ HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN ẢNH NHIỆT
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 5

Tác giả: Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Viết Hưng

Tải file đính kèm

MÔĐUN BẤT BIẾN DƯỚI TỰ ĐẲNG CẤU CỦA BAO TỔNG QUÁT
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 777 KB | Lượt tải: 1

Tác giả: Nguyễn Quốc Tiến

Tải file đính kèm