MỤC LỤC
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

EFFECTS OF PLANT GROWTH EGULATORS ON THE SHOOT MULTIPLICATION AND ROOT FORMATION OF Violar tricolor L.
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 852 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Nguyen Hai Son, Ly Thi Xuan Thao, Trinh Thi Huong, Tran Trong Tuan 

Tải file đính kèm

AFFORDABLE METHOD FOR WATER CONTACT ANGLE MEASUREMENT
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 828 KB | Lượt tải: 12

Tác giả: Giang Ngoc Ha, Tran Thi Tuyet Trinh, Nguyen Xuan Truyen, Huynh Van Tien, Tran Hoai Lam

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỂU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO MÔ SẸO TỪ THÂN VÀ LÁ IN-VITRO CỦA CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata)
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 908 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Trần Thị Anh Thoa, Trịnh Thị Hương, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA MẶC CHU LAN ĐỎ NHUNG (Hippeastrum equestre Herb) TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT CÁT PHA
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 937 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Võ Minh Thứ, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Minh Kỳ 

Tải file đính kèm

TUYỂN CHỌN NẤM MỐC SINH ENZYME CHITOSANASE PHÂN LẬP TỪ ĐẤT MỘT SỐ VÙNG THUỘC NAM BỘ
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 18

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phạm Thị Phương Thùy, Hồ Thị Mai, Phạm Thị Kim Ngân 

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN CARBON VÀ NITROGEN KHÁC NHAU Ở MÔ HÌNH IN VITRO LÊN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP NHỰA SINH HỌC POLY-Β-HYDROXYBUTYRATE (PHB) CỦA DÒNG VI KHUẨN Rhizobium gallicum M40.1.
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 790 KB | Lượt tải: 5

Tác giả: Nguyễn Thành Luân, Trần Mỹ Hiếu 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THU NHẬN VÀ BÁN TINH SẠCH CHITOSANASE TỪ NẤM MỐC Aspergillus toxicarius
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 819 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Thùy Trang

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH OXY HÓA NÂNG CAO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 6

Tác giả: Trương Minh Trí, Nguyễn Tô Quốc Chung, Nguyễn Thị Xuân Quý 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HỆ EPOXY VI NHŨ TƯƠNG ỨNG DỤNG LÀM SƠN NƯỚC TRÊN KIM LOẠI
Ngày tạo: 13/02/2020 | Tập 19 - Số 1 | Kích thước: 1001 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Võ Thị Nhã Uyên

Tải file đính kèm