KHẢO SÁT THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 713 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Võ Anh Kiệt, Phạm Thị Thanh Trang, Trần Quang Bình, Trần Đình Quân  

Tải file đính kèm  

HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRÊN TÀU CÁ XA BỜ CÁC TỈNH PHÍA NAM.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 880 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Nguyễn Trí Ái, Nguyễn Như Sơn

Tải file đính kèm

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL TỪ VỎ MÃNG CẦU TA (Annona squamosal L.) SỬ DỤNG ENZYME CELLUCLAST 1,5L.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 586 KB | Lượt tải: 37

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Hường

Tải file đính kèm

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT PSO ĐỂ TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG BỘ NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 3

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Văn Tấn Lượng, Trần Hoàn 

Tải file đính kèm

ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC CÔNG SUẤT TÍCH CỰC DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PR-REPETITIVE.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 2

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Văn Tấn Lượng, Trần Hoàn

Tải file đính kèm

 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG CỦA HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC NĂNG LƯỢNG CẤU HÌNH LAMBDA.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 837 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Lê Thị Minh Phương, Lê Thành Khiêm, Lê Văn Đoài, Nguyễn Tuấn Anh

Tải file đính kèm