KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH Ủ CHƯỢP CÁ CƠM.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 806 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu

Tải file đính kèm

 

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CÁNH TAY MÁY SONG SONG.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: | Lượt tải: 11

Tác giả: Lê Minh Thanh, Văn Tấn Lượng, Lê Khắc Sinh

Tải file đính kèm

TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 997 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thị Mận, Nguyễn Thế Hữu, Lê Trung Thư, Văn Thế Thành

Tải file đính kèm

 

PHÂN LỚP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 869 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Mạnh Thiên Lý, Vũ Văn Vinh, Nguyễn Văn Lễ, Lâm Thị Họa Mi, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Dương Thị Mộng Thùy 

Tải file đính kèm

 

MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU DỮ LIỆU ẢNH DỰA TRÊN CÂY PHÂN CỤM ĐA NHÁNH CÂN BẰNG.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 7

Tác giả: Nguyễn Phương Hạc, Văn Thế Thành

Tải file đính kèm

 

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 543 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Huỳnh Thị Hương Thảo

Tải file đính kèm