MỤC LỤC
Ngày tạo: 26/02/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 126 KB | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

IMPROVED CONTROL SCHEME OF DFIG WIND TURBINE SYSTEMS UNDER UNBALANCED GRID VOLTAGE.
Ngày tạo: 26/02/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 919 KB | Lượt tải: 36

Tác giả: Van Tan Luong, Phan Thi Chieu My, Duong Van Khai

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TỔNG HỢP HẮC TỐ CỦA CÂY HOA HÒE (SOPHORA JAPONICA L.) TRÊN DÒNG TẾ BÀO U HẮC TỐ B16F10 ỨNG DỤNG TRONG MỸ PHẨM
Ngày tạo: 26/02/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 415 KB | Lượt tải: 28

Tác giả: Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Lương Hiếu Hòa, Lê Văn Minh, Phùng Bảo Chi, Nguyễn Hoàng Dũng 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỘT MÀU BETACYANIN THU NHẬN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG (HYLOCEREUS UNDATUS).
Ngày tạo: 26/02/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 526 KB | Lượt tải: 73

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trần Hạ Nghi, Huỳnh Thị Duyên 

Tải file đính kèm

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TIỆT TRÙNG CHO SẢN PHẨM SỮA HẠT ĐIỀU ĐÓNG LON.
Ngày tạo: 26/02/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 397 KB | Lượt tải: 65

Tác giả: Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh 

Tải file đính kèm

 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT LÁ DỨA SẤY PHUN Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM.
Ngày tạo: 26/02/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 485 KB | Lượt tải: 60

Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nhiễu, Nguyễn Ngọc Kha, Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KẾT TỦA PROTEIN TỪ DỊCH TRÍCH LY RONG MỀN CHAETOMORPHA SP. BẰNG ACID VÀ CỒN.
Ngày tạo: 26/02/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 425 KB | Lượt tải: 33

Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Uyên, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Hồng Châu, Lê Thị Hồng Ánh, Trần Chí Hải

Tải file đính kèm

NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA SỮA HẠT ĐIỀU BẰNG PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ ĐỒNG HÓA ÁP SUẤT CAO.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 356 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SIÊU ÂM ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL VÀ ANTHOCYANIN TỪ VỎ CHANH DÂY (PASSIFLORA INCARNATE).
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 406 KB | Lượt tải: 43

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Hường, Lê Trung Thiên, Hoàng Quang Bình, Hồ Nam Chiến 

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT CÁC DƯỠNG CHẤT TỪ RONG MƠ (SARGASSUM SP.) ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG LÀM PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 595 KB | Lượt tải: 25

Tác giả:Trần Nguyễn An Sa, Trương Bách Chiến, Đỗ Bích Thủy, Phùng Thị Huyền Trân, Lê Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 436 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Đoàn Thị Quỳnh Trâm, Hoàng Thái Long, Nguyễn Minh Kỳ, Trần Thị Ái Mỹ 

Tải file đính kèm

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG ANASTROZOLE LÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ NANO 2-HYDROXYPROPYL-Β-CYCLODEXTRIN/ALGINATE.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 675 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Thư

Tải file đính kèm

ỨNG DỤNG CẮT ẢNH TỰ ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ THẺ SINH VIÊN.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 617 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Nguyễn Văn Lễ, Phạm Nguyễn Huy Phương, Vũ Văn Vinh

Tải file đính kèm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 811 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Bùi Công Danh, Lê Văn Bé

Tải file đính kèm

ĐIỀU KHIỂN CHIA CÔNG SUẤT TRONG MICROGRID ĐỘC LẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DROOP CẢI TIẾN.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 856 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Phạm Thị Xuân Hoa, Lê Thành Tới

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM TRONG QUÁ TRÌNH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT.
Ngày tạo: 04/03/2019 | Tập 17 - số 01 | Kích thước: 658 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc

Tải file đính kèm