ĐIỀU CHẾ HẠT LIÊN HỢP NANOSILICA-CURCUMIN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ, VẾT BỎNG
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 20

Tác giả: Nguyễn Lê Trâm Anh, Ngô Thị Như Sương, Lê Hồng Nguyên, Lại Đình Biên, Nguyễn Thị Liên Thương

TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG COPOLYMER GHÉP CARBOXYMETHYL CELLULOSE-POLYACRYLONITRILE TỪ CÂY LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes)
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 27

Tác giả: Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Văn Phúc, Tán Văn Hậu 

TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG POLYPHENOL TỪ VỎ LỤA HẠT ĐIỀU
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 66

Tác giả: Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Phương Trang, Lê Thị Mén, Lê Nguyễn Trà My, Trần Thị Thanh Ngọc

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH, THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 857 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Nguyễn Duy Thục

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH VÀ TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 909 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Lê Thị Thanh Hà

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NĂNG LỰC MARKETING, HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 58

Tác giả: Nguyễn Văn Ít, Hoàng Thị Chỉnh, Trần Anh Minh