KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG Lactobacillus plantarum SD PHÂN LẬP TỪ CANH TRƯỜNG LÊN MEN SỮA DỪA TỰ NHIÊN ĐỂ SẢN XUẤT DẦU DỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 562 KB | Lượt tải: 48

Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Hoàng Nữ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Lê Ánh Minh

ỨNG DỤNG HYDROGEL COMPOSITE BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE/GELATIN/OXIDIZED ALGINATE TRONG LĨNH VỰC TÁI TẠO XƯƠNG
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 13

Tác giả: Nguyễn Thị Phương

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA MÀNG POLYME EPOXY
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 999 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Huỳnh Lê Huy Cường, Nguyễn Ngọc Kim Tuyến

CẢI TIẾN ĐỘ BÓNG BỀ MẶT KÍNH QUANG HỌC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH BÓNG BẰNG DUNG DỊCH HẠT MÀI
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 895 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Phạm Hữu Lộc, Trịnh Tiến Thọ

TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA ĐẾN GIÁ TRỊ CÔNG TY - NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ THUỐC LÁ
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 546 KB | Lượt tải: 34

Tác giả: Lê Trương Niệm

CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ GỢI Ý VỚI VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 598 KB | Lượt tải: 23

Tác giả: Trần Việt Thảo, Lê Mai Trang