MỤC LỤC
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 226 KB | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

EVALUATING SALT TOLERANCE OF TWENTY TRADITIONAL RICE VARIETIES FROM VIETNAM
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 720 KB | Lượt tải: 58

Tác giả: Ho Viet The, Nguyen Quoc Hien, Pham Ba Cuong

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP POLY-β-HYDROXYBUTYRATE (PHB) TỪ ĐẤT VÀ THỰC VẬT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 767 KB | Lượt tải: 62

Tác giả: Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Liên Thương, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Minh Chánh

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BAC - BSF XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 CHO MỤC ĐÍCH TÁI SINH
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 889 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Phạm Ngọc Hòa

NGHIÊN CỨU TÁI SỬ DỤNG BỘT NHỰA THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BO MẠCH ĐIỆN TỬ LÀM GẠCH BÊ TÔNG XÂY DỰNG
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 764 KB | Lượt tải: 23

Tác giả: Ngô Thị Thanh Diễm

CÁC ISOPRENOID VÀ COUMARIN TỪ CÂY KHỔ SÂM MỀM (Brucea mollis Wall. ex Kurz)
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 728 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Mai Hùng Thanh Tùng

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC HÌNH HỌC CỦA CLUSTER Si12 PHA TẠP MỘT NGUYÊN TỬ As
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 575 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Phạm Minh Nguyệt, Ngô Thị Hồng Tâm, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa, Thái Doãn Thanh

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLYQUATERNIUM-68 GIÚP TĂNG CƯỜNG TÍNH NĂNG CHỐNG NHIỆT CHO SẢN PHẨM GIỮ NẾP TRONG UỐN ÉP GIẢ
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 22

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Anh, Vũ Nhật Tuyền, Võ Anh Kiệt

TRÍCH LY PECTIN TỪ CÂY SƯƠNG SÁO (Mesona chinensis Benth)
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 593 KB | Lượt tải: 88

Tác giả: Phan Văn Kim Thi, Trần Thị Hồng Cẩm, Đàm Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VÀ PH ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÁC HỢP CHẤT CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA TỪ TÍA TÔ (Perilla frutescens)
Ngày tạo: 05/06/2018 | Tập 14 - Số 01 | Kích thước: 562 KB | Lượt tải: 73

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trương Quang Duy, Phan Huỳnh Thúy Nga, Cao Thị Cẩm Tú